Huiswerkbegeleiding in Nijmegen

Studiehulp Nederland biedt in Nijmegen en omgeving professionele huiswerkbegeleiding aan. Goede studieresultaten beginnen vaak met gestructureerd werken en het maken van planningen. Bij onze huiswerkklassen wordt daarom naast de inhoudelijke kennis, ook veel aandacht besteed aan het structureren en plannen van het huiswerk. Op die manier ondersteunen wij de leerlingen bij het ontwikkelen van een zelfstandige, gestructureerde studiehouding.

Dit houdt onder andere in:

  • Leren plannen van huiswerk in het dagelijks schema.
  • Leren gestructureerd een agenda te gebruiken.
  • Leren in te schatten wat er verwacht wordt bij proefwerken, schoolonderzoeken en examens.
  • Leren in te schatten in hoeverre de leerling de te leren stof beheerst en wat er nog moet gebeuren.
  • Leren zelfstandig werkstukken en samenvattingen te maken.

De leerlingen krijgen van ons een schrift waarin zij dagelijks in overleg met ons een schema maken van het te maken huiswerk. We voorkomen zo dat er dingen over het hoofd worden gezien, of dat er dat er te laat aan een proefwerk begonnen wordt. Het doel is dat de leerling op den duur zelfstandig goed zijn huiswerk gaat plannen.

De huiswerkklas biedt een rustige werkplek zonder afleidingen. Er wordt hulp geboden als dat even nodig is, zodat het huiswerk sneller, maar ook beter, zorgvuldiger en met meer begrip gemaakt kan worden. Naast vakinhoudelijke ondersteuning bieden we ook hulp bij de methode van het studeren. Plannen van huiswerk, vooruitwerken als het nodig is, leren van proefwerken etc. Door een paar middagen per week bij ons door te brengen, zien wij aantoonbare verbeterde resultaten bij onze leerlingen.

Op dit moment bieden wij huiswerkbegeleiding op twee locaties in Nijmegen:
Huiswerkbegeleiding op het Stedelijk Gymnasium
Huiswerkbegeleiding op de SSgN

Voor meer informatie neem contact op per e-mail of per telefoon : info@studiehulpnederland.nl - 024-2600040.